Tabang
Linawakan ang tulong sa English at French, Russian at Spanish help files. Para makapunta sa help file sa isa sa mga wika, piliin ang wika sa Discover Resources sa iyong Language pull down menu sa bandang itaas ng kaliwang sulok.

Paano panooring/idownload ang mga dokumento kung mayroon.

Ang mga nakadokumentong aralin ay pinalabas sa PDF na porma upang madaling panoorin, idownload, at ilimbag ang mga dokumento. Para mapanood, idownload, at ilimbag ang mga ito, kailangan mo ang Adobe Acrobat Reader 6.0 o mas higit pa sa iyong computer. Maaari mong idownload ang Adobe Acrobat Software dito at ipasok ang Software mula sa Adobe com website.