David Comic Book

Tuklasin paanong hinarap ng isang batang pastol ang kanyang pinakamalaking kalaban at naging walang katiyakang bayani.

Panoorin/Idownload ang Kabuuan ng Kursong Dokumento icon