Ang Kuwento ng Pasko

Ating samahan si Herbie at ang kanyang barkada sa kanilang pag-aaral tungkol sa pasimula ng unang Pasko habang ipinapakita ang kanilang Pamaskong palabas. Ano ba ang kanilang gagawin kung isang aso at isang nagduduyang anghel ay nagbabantang sirain ang lahat ng ito?