Esther Comic Book

Isang karaniwang dalaga ang dagliang naging reyna at ipinagsapalaran ang lahat maligtas lamang ang kanyang mga kababayan.