David Comic Book

Tuklasin paanong hinarap ng isang batang pastol ang kanyang pinakamalaking kalaban at naging walang katiyakang bayani.