Gideon Comic Book

 

Dokumento ng Kabuuan ng Kurso
Isang grupo ng 300 nahihintakutang kalalakihan ang nagpasiyang sakupin ang isang hukbo. Makakaya kaya nila?
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento