Esther Comic Book

 

Dokumento ng Kabuuan ng Kurso
Isang karaniwang dalaga ang dagliang naging reyna at ipinagsapalaran ang lahat maligtas lamang ang kanyang mga kababayan.
 
Pnoorin/Idownload ang Dokumento