David Comic Book

 

Dokumento ng Kabuuan ng Kurso
Tuklasin paanong hinarap ng isang batang pastol ang kanyang pinakamalaking kalaban at naging walang katiyakang bayani.
 
Panoorin/Idownload ang Kabuuan ng Kursong Dokumento